Inspiration
632 Tip en ven
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tip en ven
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Du behøver ikke at være Superman

01-Nyhedsbrev-Du-behøver-ikke-være-Supermand

 

Før finanskrisen var vi som forført af tanken om, at jo gladere vi var på arbejdet, jo bedre resultater skabte vi. Du skulle være en slags mental Superman, der til hver en tid selv kunne vælge dit humør, uanset hvad du var blevet udsat for. Det var en tankegang, som jeg også var med til at udbrede. Igennem finanskrisen er der dog sket et paradigmeskift, hvor vi har fået øjnene op for værdien af fællesskabet. Det er ikke gammel hippiesnak. Det er sund økonomisk fornuft. Vi søger tilbage til gamle dyder.

 

Gamle dyder som ansvarlighed, arbejdspligt og fællesskab er kommet i fokus, fordi vi i dag i langt højere grad værdsætter at skabe gode resultater. Til syvende og sidst handler det ikke om arbejdsglæde eller trivsel. Det handler om at skabe resultater, for det er igennem dem, vi har den største sandsynlighed for at beholde vores job.

 

Derfor har jeg igennem det sidste år haft et stigende fokus på, hvad der får teams til at lykkes, frem for kun at fokusere på, hvad der får den enkelte til at lykkes. Det kan lyde som to sider af samme sag, men der er stor forskel. Du kender mundheldet ’Der skal ét råddent æble til at ødelægge hele kurven’. Fører vi tankegangen helt ud, betyder det, at den enkelte medarbejder skal vælge at være glad. Der er ingen tvivl om, at vi kan gøre meget selv, men hvis vi hver gang låser en sur kollega inde i kopirummet, begår vi også en stor fejl ved ikke at anerkende, hvor stor indflydelse vores omgivelser har på humøret.

 

Ingen påvirker dit humør i fritiden mere end dine venner og familie. Ingen påvirker dit humør på arbejdet mere end dine kolleger. Er du en del af et godt team, kan I klare de sureste kunder.

 

Før finanskrisen jagtede vi arbejdsglæden, da vi mente, den var kilden til gode resultater. Der er stadig en relation mellem arbejdsglæde og resultater, men hvis din arbejdsglæde påvirker dine resultater med en faktor 2, påvirker dine resultater arbejdsglæden og trivslen med en faktor 4. Der er ikke noget bedre end at være en del af et team, der lykkes.

 

Til syvende og sidst handler det ikke om arbejdsglæde eller trivsel. Det handler om at skabe resultater, for det er igennem dem, vi har den største sandsynlighed for at beholde vores job.

 

Derfor er jeg i stigende grad interesseret i, hvad der får teamet til at lykkes. For vi går i teams, hver gang vi skal have noget gjort sammen – og det sker hele tiden. Du vil altid kunne finde et lille, tæt team af personer, der har haft en finger med i spillet, uanset hvor individualistisk præstationen måtte se ud. Hvorfor er atleter nødt til at træne i teams? Fordi de alene ikke kan presse sig selv så hårdt, som det kræver at vinde.

 

De fleste kan genkende nødvendigheden af at kunne arbejde i teams. Udfordringen er, at vi bruger ordet ’team’ så ofte, at det mister sin betydning for den disciplin, der kræves for at lykkes sammen. Så når de gode intentioner skal implementeres, hopper kæden af. Noget så simpelt som at sætte mål og nå dem sammen er utrolig komplekst. Hertil kommer, at hvad der gælder for et team på operationsbordet, gælder ikke nødvendigvis for et team af skolelærere. Hvad der passer til et ledelsesteam, passer ikke nødvendigvis til et arbejdsteam. Litteraturen om teamsamarbejde svinger i kvalitet, og forskningen har stadig mange huller. Inspiration ender med at blive til distraktion, hvis vi ikke bygger det på et fundament.

 

Hvorfor er atleter nødt til at træne i teams?
Fordi de alene ikke kan presse sig selv så hårdt, som det kræver at vinde.

 

I det nye år vil jeg derfor skrive en række artikler om temaerne tillid, konflikter, engagement, ansvarlighed og fokus på resultatet, da jeg oplever, at disse temaer ofte spænder ben for et team. Artiklerne vil handle om, hvordan du påvirker dig selv, din kollega og dit team, og de er derfor relevante uanset din rolle i teamet.

 

Er du en del af et team?

Ikke alle er automatisk en del af et team, men med stor sandsynlighed er du. Overordnet set er et team en tæt gruppe, men ikke alle grupper er teams. Her er 8 karakteristika for et team (D. Forsyth, 2013):

 

 1. Størrelse: Typisk 2-9 personer. Jo flere, jo større behov for koordination.
 2. Mål: Teammedlemmer arbejder ud fra et klart defineret fælles mål og er afhængige af hinanden.
 3. Struktur: Klart definerede roller og normer.
 4. Enhed: Teams har høj grad af samhørighed.
 5. Indbyrdes afhængighed: Medlemmerne er tæt knyttede til hinanden og komplementerer hinandens evner og færdigheder.
 6. Interaktion: Teams er meget koncentrerede i deres samarbejde.
 7. Behov: Vi indgår naturligt i teams, når vi udfører en opgave, der er vigtig, svær og kompliceret.
 8. Typer: Ledelses-, projekt-, rådgivnings-, arbejds- og udførelsesteams.

 

Kilde og yderligere information

Group Dynamics

D. Forsyth, 2013, Wadsworth Publishing Co Inc

 

, , ,


RELATEREDE EMNER

Styrk jeres tillid

 • Hvor meget mere kan I som team?
 • Hvordan bliver I tættere knyttet?
 • Hvordan støtter I hinanden bedst?

Når vi ikke trives, passer vi ikke på hinanden

Jeg arbejder med trivsel, fordi det er udgangspunktet for det gode liv...