DET SIGER ANDRE (353)

Acta Kapitalforvaltning

Der er flere, som har taget mange af dine positive budskaber til sig, og der er tegn på, at de også bliver benyttet i den daglige tilgang til opgaverne.

Personligt synes jeg, at det var ganske energiladet, og det er bestemt godt. Jeg benytter aktivt dit udsagn om, at vi skal være opmærksomme på, om vi forstærker hinandens energi i en negativt ladet og nedadgående spiral, eller om vi fokuserer på at styrke hinandens energi i en opadgående og positiv spiral. Jeg tror på, at det virker.

Peter Egholm Jensen, country manager/adm. direktør
Acta Kapitalforvaltning, Danmark

acta logo