DET SIGER ANDRE (353)

Købstædernes Forsikring

I min karriere som analytiker i den finansielle sektor har Martin Erichsen spillet en central rolle. At have mål og vide, hvordan man opfylder dem, skiller succes fra fiasko. Herudfra opstår glæden ved arbejdet og ens lyst til at yde sit optimale. Martin har spillet en afgørende rolle i formuleringen af min målsætning og har ydet en uundværlig sparring i processen dertil. Hans unikke evner for menneskelige værdier har været nøglen til min succes.

En fantastisk personlig coach, der har lagt skinnerne til mit tog!

Caspar Richter, Aktuar
Købstædernes Forsikring