Tag Archives | Selvtillid

Inspiration

Selvmedfølelse giver dig selvtillid

Selvmedfølelse giver dig selvtillid
 

For at du kan præstere i dit team, skal du have selvtillid. Du skal tro på dig selv, men du skal også have selvmedfølelse. Mange tror, at de skal føre en hård linje over for sig selv for at præstere. De skal straffe sig selv, hvis de ikke gør tingene godt nok. Det dur slet ikke.

 

Tillid er en af de vigtigste faktorer for, at et team lykkes (F. Erdem, 2003). Det kræver, at I stoler på hinanden på et fundamentalt og følelsesmæssigt plan. I skal nå til et punkt, hvor I kan være fuldstændig ærlige og åbne over for hinanden. Uden filtre. Så hvad kan du gøre for at tage første skridt?

 

Tillid til dig selv er vigtigt
Hvad der gør, at du præsterer godt i et team, handler blandt andet om ikke at være for selvkritisk. Hvis du konstant stiller spørgsmål om, hvorvidt dine tanker og idéer er til gavn for teamet, vil dine indspark aldrig nå forbi stemmebåndet. Teamet kan ikke bruge en, der er for hård ved sig selv. Du skal have tillid til, at du har noget at bidrage med.

 

Du mislykkes, ikke fordi dine krav til dig selv er for lave, men fordi de er for høje og for selvkritiske. Vores niveau af narcisisme har aldrig været højere end i dag (S. Dingfelder, 2011). Bagsiden er, at hvis vi konstant holder øje med os selv, bliver vi for hårde og ender med at censurere, hvad der kunne have været til gavn for teamet. Drop derfor tanken om, at du ikke må lave fejl. 

 

Teamet kan ikke bruge en, der er for hård ved sig selv.
Du skal have tillid til, at du har noget at bidrage med.

 

Skab medfølelse for dig selv
Forskning viser, at du lykkes langt bedre, når du har medfølelse for dig selv (J. Breines, 2012). Medfølelse for dig selv svarer til, at du behandler dig selv, som du behandler en rigtig god ven – et venskab, hvor I positivt motiverer hinandens høje standarder uden behov for konstant kritik, straf og belønning.

 

Engang skulle jeg interviewes til Go’ Morgen Danmark (TV 2), og stylisten spurgte mig, hvad jeg lavede: ”Jeg er foredragsholder,” svarede jeg, hvorefter hun udbrød: ”Dét ville jeg aldrig turde. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige.” Til det svarede jeg: ”Jeg ville også være skrækslagen for at stå på en scene i to timer, hvis jeg ikke vidste, hvad jeg skulle sige. Hun forstod, hvad jeg mente, og vi grinte begge to.

 

Medfølelse for dig selv svarer til, at du behandler dig selv,
som du behandler en rigtig god ven.

 

Hav tillid til, at du har en masse vigtigt at bidrage med, bring det på banen, og giv dig selv lidt snor. Så når du og dit team endnu længere.

 

 

Kilder og mere inspiration

 

The Relationship Between Trust and Team Performance

F. Erdem, J. Ozen & N. Atsan, 2003, International Journal of Productivity and Performance Management

 

Reflecting on Narcissism

S. Dingfelder, 2011, American Psychological Association

 

Does High Self-Esteem Cause Better Performance, Interpersonal Success, Happiness, or Healthier Lifestyles?

R. Baumeister, J. Campbell, J. Krueger, K. Vohs, 2003, Association for Psychological Science

 

Self-Compassion Increases Self-Improvement Motivation

J. Breines, S. Chen, 2012, Society for Personality and Social Psychology

 

Interview til Go’ Morgen Danmark

TV 2

0