Inspiration
3,912 Tip en ven
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tip en ven
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Hvad Thomas Edison kan lære dig om team

Hvad Thomas Edison kan lære dig om team

 

Bag enhver virksomheds succes står ofte stærke teams. En tæt gruppe af engagerede mennesker, der gør hinanden bedre. Når vi tænker på produktivitet, fokuserer vi ofte på individet, men det er ved at optimere teamet, at projektet virkelig kan nå sit næste niveau. Det er Thomas Edison et rigtig godt eksempel på.

 

I 1876 flyttede en 29-årig ung mand ind i en lille villa i byen Menlo Park i staten New Jersey, USA. Han hed Thomas Edison og skulle senere blive verdenskendt for alle sine opfindelser. Der var dog én grundlæggende idé, som skabte fundamentet for alle Edisons opfindelser, og det var hans måde at tænke teams på. Dengang blandede faggrupper sig ikke i hinandens arbejde. De forskede og arbejdede individuelt på deres opfindelser i hvert sit laboratorium. Edison sammensatte et team bestående af en maskinarbejder fra England, en tysk glaspuster, en schweizisk urmager, en matematiker samt en tømrer og revolutionerede dermed måden at samarbejde på inden for forskning. Det er samme metode, virksomheder som Apple, Microsoft og Google grundlæggende bruger den dag i dag (Time 1, 2013).

 

Team af nød, ikke af lyst
Edison sammensatte ikke sit team af lyst, men af nød. Fra barnsben havde han en meget dårlig hørelse, samtidig med at han havde en stor nysgerrighed. I dag ville han nok have fået diagnosen ADHD, og lærerne troede, han var dum, og Edison blev smidt ud af skolen. For at tilfredsstille hans nysgerrighed satte hans mor ham i byens bibliotek, hvor han som 11-årig læste samtlige af dets bøger. Edison uddannede sig selv og fik aldrig en eksamen og var nødt til at få hjælp fra et team i, hvad han kaldte sin opfinderfabrik.

 

Der var én grundlæggende idé,
som skabte fundamentet for alle Edisons opfindelser,
og det var hans måde at tænke teams på.

 

Grunden til, at vi tilskriver Edison opfindelserne, er, at det var hans navn, der stod på patentansøgningerne, men stod du i laboratoriet, ville du formentlig ikke kunne skille ham ud fra de andre teammedlemmer. Når man dykker ned i beskrivelserne af deres samarbejde, kan det karakteriseres som det, vi i dag kender fra high performance-team. Det kan blandt andet ses på deres resultater: Edison fik sit første job som 15-årig og var erhvervsaktiv helt frem til sin død som 84-årig. Ud af sine i alt 1.093 patenter indgav han over 400 patentansøgninger i de 4 år, hvor teamet arbejdede i den lille villa, og skabte grundlaget for General Electric (T. Edison, 1971). Som Edison selv udtalte: ”Teamwork er det, der får almindelige mennesker til at opnå ualmindelige resultater.”

 

Som mange ellers tror, var det ikke Edison og hans team, der opfandt den elektriske pære. Det havde man gjort 40 år tidligere. De videreudviklede den ved at gøre lyset blødere, fik den til at brænde længere og udtænkte hele den elektriske infrastruktur, så pæren blev brugbar i hjemmet. Desuden udviklede de forretningsmodellen bag elektricitet ved at opfinde elmåleren og skabte dermed en motor til udbredelsen af elnettet (Time 2, 2013). Ud af alle Edisons opfindelser var hans vigtigste bidrag til verden hans måde at tænke samarbejde på.

 

”Teamwork er det, der får almindelige mennesker
til at opnå ualmindelige resultater.”
Thomas Edison

 

Indædt fokus på nytteværdi
Ligesom i dag var der i Edisons tid konkurrence om at opfinde og udvikle nyt. Hvad der gjorde Edisons team unikt, var ikke deres adgang til penge, teknologi eller dets strategi, men teamets evne til at overkomme enhver barriere. Når værktøjerne til at skabe en idé ikke fandtes, udviklede de dem selv. Samme mønster ses også hos effektive teams i dag. Når de møder en barriere, som de ikke kan overkomme med eksisterende metoder og processer, opfinder de nye. Edisons team havde et klart og indædt fokus på at skabe kommerciel nytteværdi hos kunderne. Det var et fokus, der gjorde, at de som konsekvsens heraf vandt over deres konkurrenter. Omvendt ser man også teams, der fokuserer på konkurrenterne eller egne behov og taber som konsekvens heraf, fordi de ikke fokuserer på at skabe værdi hos kunderne.

 

Edisons team var nærmest uovervindeligt. De udnyttede hinandens ressourcer og skabte sammen fundamentet for en af verdens største virksomheder, General Electrics. Det skyldes, at når et team padler i samme retning, kan det dominere enhver industri og ethvert marked og hamle op med enhver konkurrent på et hvilket som helst tidspunkt.

 

Principperne for at arbejde som et team er de samme, uanset om fokus er globalt eller lokalt rettet. Uanset om du sidder i en lille virksomhed med 17 mand, eller du er medlem af Edisons General Electrics 17 mand store bestyrelse, som ifølge Wikipidia repræsenterer over 300.000 ansatte, er det jeres evne til effektivt at være én enhed, som afgør, om I skaber stærke resultater.

 

Edisons team havde et klart og indædt fokus på
at skabe kommerciel nytteværdi hos kunderne.
Et fokus der gjorde, at de vandt over konkurrenterne.

 

Tænk på potentialet
Næste gang du betragter verden og har denne historie i tankerne, vil du hurtigt opdage, at uanset om dine rollemodeller er legendariske folkeledere, berømte sportsfolk eller geniale opfindere, er deres heroiske præstationer som regel skabt på grundlag af en gruppe mennesker, der i baggrunden formåede at arbejde som et team. Ofte bruges ordet ’team’ så løseligt, at det mister sin betydning og står i vejen for den disciplin, der skal til for at gå fra at være en arbejdsgruppe til at være et team. Først når du accepterer, at dine kolleger kun er supermænd, når I står sammen som team, er du parat til at overkomme den første barriere, som er tillid – og det handler næste mandagsmail om.

 

Forskelle på arbejdsgruppe og team (D. Forsyth, 2013)

Individuel ansvarlighedIndividuel og fælles ansvarlighed
Mødes for at dele information og perspektiverMødes ofte for at diskutere, træffe beslutninger, løse problemer og planlægge
Fokuserer på individuelle målFokuserer på fælles mål
Skaber individuelle løsningerSkaber fælles løsninger
Hvert medlem har klart defineret roller, ansvar og opgaverHvert medlem har klart defineret roller, ansvar og opgaver, som ofte deles og roteres
Hvert medlem bekymrer sig om sin egne resultater og udfordringerHvert medlem bekymrer sig om teamets resultater og teamets udfordringer
Formål, mål og tilgang defineres udelukkende af lederenFormål, mål og tilgang defineres af lederen sammen med teamet

 

Kilde og mere inspiration

 

The Real Wizardry of Edison’s Menlo Park Lab
Time 1, 2013

 

 

The Diary of Thomas A. Edison
T. Edison, 1971, Viking Press

 

Thomas Edison and the Electric Light
Time 2, 2013


Group Dynamics
D. Forsyth, 2013, Wadsworth Publishing Co Inc

, , , ,


RELATEREDE EMNER

Du behøver ikke at være Superman

Før finanskrisen var vi som forført af tanken om, at jo gladere vi var på arbejdet, jo bedre...

High performance – bliv 243% mere produktiv

Link produktivitet med velgørenhed og dit team vil øge produktiviteten til over det dobbelte

Værdien af nære relationer

Jeg har besøgt arbejdspladser, mediteret på øde landeveje og skubbet til hellige køer.

Beslutninger i teamet

Når gazellen vågner på savannen, ved den, at den skal løbe hurtigere end løven...