DET SIGER ANDRE (353)

Martins budskaber “vælg dit humør” og “hæv barren” var et stærkt og sjovt foredrag og kick-starter som supplerede vores værdier perfekt. Stående bifald herfra.

Frank Kristensen, Bankdirektør
vestjyskBANK

Vestjysk Bank logo

Martin Erichsens foredrag indfriede til fulde vores forventninger. Vores underliggende dagsorden ved arrangementet var arbejdsglæde, og det ramte Martin Erichsen lige i øjet. Han supplerede sit foredrag med øvelser, viden og værktøjer om arbejdsglæde, som alle blev præsenteret overordentligt inspirerende og professionelt.

Mogens Hybschmann, Distriktschef
Topdanmark Forsikring A/S

Topdanmark logo

Martins foredrag om kommunikation og arbejdsglæde har bestemt sat sig positive spor i vores organisation. Alle, der mødte op mandag morgen, var enige om, at det nu er det gudskelov mandag, og at “de var parat”. Jeg synes, at Martin kom rundt om rigtig mange gode ting på en afvekslende og humørfyldt måde.

Lars Wulff, Salgschef
Topdanmark

Topdanmark logo

Vi kunne absolut bruge Martins foredrag om at skabe High-Performance Teams, som skabte stærk korpsånd og stor fightervilje. Det gav en masse stof til eftertanke og nye områder, som jeg også personligt vil arbejde videre med.

Carlo Chow, Adm. Direktør
sparTrelleborg

spar Trelleborg logo

Alle de tilstedeværende fik en meget positiv oplevelse med Martin Erichsens workshop om den anerkendende tilgang i samarbejdet.

Dermed har dagen sat sig varige spor hos den enkelte, og vi vil arbejde videre med at implementere den positive spiral og Martin Erichsens andre værktøjer i sparekassen.
Vi opfordrer alle vore medarbejdere til at bruge værktøjerne i forbindelse med bl.a. møder, og den positive holdning har bredt sig ud i de enkelte afdelinger. Desuden har vi hængt Martin Erichsens plakater med modellen “Den positive spiral” op i alle afdelinger, og hver medarbejder har fået et eksemplar af hans bog.

Ivan Christiansen, direktionen
Sparekassen Thy

Sparekassen Thy logo

Martins indlæg har helt klart sat sig positive spor i bevidstheden. Det var dejligt at se, at han fik os alle sammen til at deltage aktivt i nogle handlinger, der ligger ud over det “normale” og kan inspirere os i det daglige arbejde.

Vi har allerede “high-fived”.

Lisbeth Bindesbøl, chefsekretær
Realkredit Danmark A/S

Realkredit Danmark logo

Vi er i gang med at opbygge en helt ny enhed med kolleger i Finland, Sverige og Danmark. I en etableringsfase, hvor alt er nyt og medarbejderne samtidig skal lære hinanden at kende – tilmed med sproglige barrierer. Det var en fantastisk oplevelse at se medarbejderne under Martins kyndige ledelse blive til ét hold, med ét mind-set og ét mål, hvor glæden ved at være med var det bærende.

Berit Mattebjerg Lorenzen, Head of Company News Service
OMX

OMX logo

Foredraget “Gudskelov det snart er mandag” på to timer med Martin Erichsen, som vi havde overfor vores medarbejdere, der er vant til forandringer, da de jævnligt skifter projekt. Medarbejderne er ligeledes meget resultatorienterede og fokuserede på kvalitet, tid og ressourcer.

Foredraget vakte nye tanker, gav nye perspektiver og fornyet logik til at vælge sin tilstand og hæve barren og hermed egen motivation.

Vi har allerede anbefalet ham videre i organisationen.

Bodil Annette Nielsen, Section Manager
Nordea – Group IT

Nordea logo

En kombination af foredrag, humor og praktiske øvelser gjorde Martins indlæg til en succes og en rigtig god kick-starter af vores seminar.

Flemming Lademann, Vicedirektør
Nordea

Nordea logo

På de lange arbejdsdage er der medarbejdere, der pludselig rejser sig op og råber: “Er du klar?” Martins foredrag rummer også mange andre sider end hans små humoristiske værktøjer. Det gror på en, vækker tanker og sætter skub i processen. Hvordan ved jeg ikke – men udbyttet er ikke til at tage fejl af.

Line Ehlers, Erhvervsrådgiver
Jyske Bank A/S

Jyske Bank logo

Jeg glædede mig specielt til dette kursus, fordi jeg havde læst de mange anbefalinger af Martin Erichsen. Mine forventninger blev til fulde indfriet.

Martin forfører, men respekterer samtidig folks grænser, hvilket gjorde, at vi havde en fantastisk oplevelse sammen. En oplevelse, jeg varmt kan anbefale dem, der leder efter humoristiske værktøjer til de travle hverdage.

Helle Kristensen, Kontorchef
Industriens Pensionsforsikring

Industriens Pension logo

Vi har været på mange kurser, men Martin Erichsens tilførte en speciel ny dimension. Sved på panden og sommerfugle i maven blev bearbejdet, og alle fik en succesoplevelse med hjem.

Det var en fed fornemmelse at se alle trodse fornuften og firewalke.

Bent Klenke Christensen, Adm. direktør
Grey Direct A/S

GreyDirect logo

Martin Erichsen formåede igennem sit fantastiske engagement og begejstring at smitte denne gruppe medarbejdere.

Bettina Schønbeck, Pensionsdirektør
Forstædernes Bank

Forstædernes Bank logo

Vi fik et fantastisk indlæg fra Martin Erichsen, som mindede os om, hvor vigtigt samarbejde er, når vi vil skabe resultater. Hans værktøjer har vist sig meget brugbare, når vi møder nye udfordringer i en verden i forandring.

Bettina Schønbeck, pensionsdirektør
Forstædernes Bank

Forstædernes Bank logo

Efter at have arbejdet i nogen tid med FISH! ledte vi efter noget, der kunne sætte et konkret billede på filosofien.

Martin Erichsen gav et perfekt eksempel på at synliggøre en af vores værdier: “Gør dem glade!” Herudover gav Martins øvelser også et godt billede af, hvordan teamet arbejder, og hvordan gruppens dynamik fungerer.

En super start på en fantastisk aften!

Janne Langebeck, Servicechef
Fair Forsikring A/S

Veloplagt og i godt humør gav Martin et indlæg, der gør, at vi lige ser os selv en ekstra gang i spejlet om morgen og siger: “Vælg selv dit humør!” Det er ingen garanti for, at vi dermed også får det – men det er helt sikkert en bedre start på dagen.

Et godt indlæg fyldt med konkrete værktøjer og god inspiration.

Arne Lund, Direktør
DiBa Forsikring A/S

DiBa Forsikring logo

Da Martin forlod lokalet med stående bifald, var ingen af deltagerne i tvivl om, at for at nå i mål skulle de hæve barren og kræve mere af sig selv. Martins budskaber er simple, logiske og meget brugbare.

Robert Kristiansen, Adm. Direktør
Den Jyske Sparekasse

Den Jyske Sparekasse logo

Folk kom op af stolene, og der kom energi i rummet.

Carsten Smith, senior vice president
Danske Bank

Danske Bank logo

Martin Erichsen var begyndelsen på en super dag – og aften – for teamet. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger og kan bestemt anbefale Martin til dem, der søger et indlæg, der får folk op af stolene.

Jan Auerbach, Country Manager
Chubb Insurance Company of Europe S.A.

Chubb logo

I min karriere som analytiker i den finansielle sektor har Martin Erichsen spillet en central rolle. At have mål og vide, hvordan man opfylder dem, skiller succes fra fiasko. Herudfra opstår glæden ved arbejdet og ens lyst til at yde sit optimale. Martin har spillet en afgørende rolle i formuleringen af min målsætning og har ydet en uundværlig sparring i processen dertil. Hans unikke evner for menneskelige værdier har været nøglen til min succes.

En fantastisk personlig coach, der har lagt skinnerne til mit tog!

Caspar Richter, Aktuar
Købstædernes Forsikring

Traditionen tro kan vi i finanssektoren godt lide at holde begge ben på jorden. BRFkredit er ingen undtagelse – lige indtil vi mødte Martin Erichsen.

Vi fik et kursus, hvor begejstringen bragte os helt ud på kanten af stolen! En fantastisk oplevelse som vi ikke vil glemme lige med det samme.

Martins indlæg ramte plet i forhold til vores fokusområder. Det gjorde kurset relevant og meget givende, så alle fik noget med hjem, de kunne bruge mandag morgen.

Jeg kan kraftigt anbefale Martin til dem, der ønsker noget ekstraordinært.

Jan Tjørnelund, Afdelingschef, Låneadministrationen
BRFkredit a/s

BRFkredit logo


På spørgsmålet om, hvorvidt Martin Erichsens fire indlæg for alle vores medarbejdere har sat sig positive spor, vil jeg starte med at konstatere: Ja, det har de bestemt! Efterfølgende har vi hørt udsagn rundt omkring i virksomheden, der helt tydeligt tager afsæt i hans budskaber: “Jeg er parat” – “Hæv barren” – “Vælg din tilstand” osv. Martin Erichsen levede bestemt op til mine forventninger.

Kurt Espesen, Underdirektør
Bankdata A/S

Bankdata logo

I løbet af 5 minutter fangede han folk. De hørte efter, de grinte og glædede sig.

Ove Vestergaard, Adm. direktør
BankData A/S

Bankdata logo

Martin Erichsens indlæg “Gudskelov det snart er mandag” gav masser af energi, og alle har hentet noget, de kan bruge. Hans modeller samt værktøjer til vurdering og beskrivelse af, hvilken tilstand og hvilke forventninger en kunde har, når han kommer ind i filialen, gav anledning til en god efterfølgende debat.

Ole Nybo Petersen, chefkonsulent
Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank logo

Der er flere, som har taget mange af dine positive budskaber til sig, og der er tegn på, at de også bliver benyttet i den daglige tilgang til opgaverne.

Personligt synes jeg, at det var ganske energiladet, og det er bestemt godt. Jeg benytter aktivt dit udsagn om, at vi skal være opmærksomme på, om vi forstærker hinandens energi i en negativt ladet og nedadgående spiral, eller om vi fokuserer på at styrke hinandens energi i en opadgående og positiv spiral. Jeg tror på, at det virker.

Peter Egholm Jensen, country manager/adm. direktør
Acta Kapitalforvaltning, Danmark

acta logo